Toshkent :
Andijon :
Buxoro :
Farg‘ona :
Jizzax :
Namangan :
Navoiy :
Qashqadaryo :
Samarqand :
Sirdaryo :
Surxondaryo :
Toshkent :
Xorazm :
Qoraqalpog‘iston Respublikasi :